Anterior Índex Següent

Poca cosa se sap d’aquesta societat, ja que tan sols ha estat possible trobar un full a l’Arxiu Municipal de Manlleu en què només indica que va ser fundada el 1892, i que pel maig de 1907, a la junta directiva hi havia Antoni Castells com a president, Josep Pous com a vicepresident, Antoni Cullell com a tresorer, Bartolomé Aguilar com a comptable, Francisco Vilà com a secretari, i Jaume Syos i Joan Mimó com a vocals.

No hi ha cap noticia de la seva dissolució i no hi ha constància que s’hagin registrat mai al Govern Civil de Barcelona.

Bibliografia: Xavier Gaja