Anterior Índex Següent

El seva publicació s’inicia el 16 de febrer del 1956, a un format de 32×44 cm. i està editada pel Servicio de Información y Publicaciones Sindicales. A partir del número 15 abandona el gran format i adopta unes altres mides: 32×22 cm., amb què continua avui. Per la resta es tracta d’un periòdic quinzenal, generalment amb vuit planes, imprès a Gràfiques Manlleu i dirigit per Joan Castell i Masallera. La redacció i administració s’escauen en el local de l’Organització Sindical.

El seu primer número fou COMARCA. Des del número 279, del 4 de març del 1967, per exigències derivades del Registre de la Propietat Industrial, passa a dir-se Comarca Sindical de Manlleu, nom que abandona en el número 419, del 22 de juliol del 1972, per prendre el simple de Manlleu, amb l’aclariment, sota el títol, de tercera època, en reconeixement a les anteriors publicacions del mateix nom.

Cada any, en arribar la Festa Major, publicava un interessant número extraordinari, equivalent als antics programes de Festa Major que fins fa quaranta anys s’editaven.

<<Comarca o Manlleu>>, tant se val el nom, son un dels periòdics que es va veure afavorit amb una més àmplia acollida per part dels manlleuencs i això el va dur a ser un dels que més durada han aconseguit. Per l’agost del 1975 assolí el número 500 i amb tal avinentesa publicà un extraordinari conmemoratiu de l’efemèride.

 Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja