Anterior Índex Següent

Fundada el 1918, estava domiciliada al carrer Pau Caballeria núm. 42. La finalitat d’aquesta cooperativa era donar benefici als seus associats, mitjançant una màquina de trillar adquirida pels mateixos associats amb aportacions mínimes de 100 pessetes. Els socis de la trilladora tenien dret a trillar el blat i gra en general a baix cost, respectant sempre l’ordre de petició.

Pel que fa als socis, per entrar a formar part de la cooperativa, era necessari demanar-ho per escrit i amb la signatura de dos socis així quedava a disposició dels altres associats per tal que hi haguessin al·legacions a favor o en contra. Un cop passats els quinze dies, la Junta era qui decidia si l’aspirant a soci era acceptat o al contrari era refusat. Un cop acceptat, el nou soci havia de fer efectives les 100 pessetes o quantitat que fins aquell moment haguessin aportat els socis fundadors per la compra de la màquina de trillar, aparells, útils i complements per a la cooperativa.

Pel que fa a la junta, estava formada per president, vicepresident, secretari, comptable, tresorer i 3 vocals, i es renovava per la meitat cada any pel mes d’abril, renovació que es feia mitjançant una junta general i que no es constituïa fins al primer diumenge de maig. Els càrrecs eren irrenunciables, excepte que algun membre fos reelegit.

La cooperativa no es podia dissoldre si hi havia un mínim de vint-i-cinc socis disposats a seguir amb l’activitat de la Trilladora. En cas contrari, els beneficis obtinguts fins a l’època havien de passar a una casa de beneficència de la població, i el patrimoni hauria de passar a una altre associació agrícola. Fou el 1970 quan el patrimoni va ser passar al Patronato Sindical de Labradores, una entitat de caire comarcal.

Aquesta cooperativa es va dissoldre l’any 1965, i en el moment de la seva dissolució, tenia 122 socis.

Bibliografia: Xavier Gaja