Anterior Índex Següent

És la publicació o portaveu de la Confraria de la Puríssima Sang. En surt un número cada any, en l’escaiença de la Setmana Santa o té per finalitat fomentar la devoció a la Passió de N. S. Jesucrist.

Aquesta revista s’inicia el 1917, i amb un preu de 15 cèntims l’exemplar. L’administració era al carrer Ter 58, i els seus fundadors foren Eduard Rifà i Anglada, el seu germà Jacint, mossèn Punti i Collell, Josep Vilaseca i Jaume Guàrdia. S’interromp el 1920. Torna a sortir, amb el número 5, l’any 1928 fins al 1936. Reapareix el 1939.

Era una edició de gran categoria, il·lustrada amb gran profusió de gravats, i en les seves pàgines hi han posat la ploma els millors escriptors locals. La seva noble executòria meresqué que una selecció d’escollits articles que al llarg dels anys havien vist la llum en les seves planes, fos aplegada en un volum, amb el títol Llibre de EL RECORD edició que fou a càrrec de Lletres Amicals.

Fins a 1936 era íntegrament en català. El 1939 s’esdevé bilingüe, però als pocs anys la llengua catalana en recobra l’exclusivitat.

Ha tingut com a directors mossèn Puntí i Collell, Eduard Rifè i Anglada, Josep Rifà i Mas, Esteve Gaja i Molist i Francesc Pujol i Escalé.

El format d’aquesta publicació ha variat al llarg dels anys. La mida ha oscil·lat entre 16×32 i 22×32 cm. amb un número molt divers de planes.

Ha estat imprès a Barcelona, Vic i Manlleu.

El darrer número, que és el 47, sortí el 1972.

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja