Anterior Índex Següent

Poca cosa se sap d’aquesta societat ja que els pocs documents existents a l’arxiu municipal no aclareixen gaire cosa.

Fundada el primer d’agost del 1891, estava domiciliada al carrer de la Font a l’antiga casa de Can Regàs.

Tenia per finalitat, tal com el seu nom indica, fomentar els interessos morals i materials de la vila, mitjançant una biblioteca i jocs recreatius per als seus associats.

El 1898 hi havia com a president Josep Poquí, com a vicepresident José Baulenas, com a secretari primer José Casacuberta, com a secretari segon Luis Rierola, com a tresorer José Vilaseca, com a comptable Miquel Bonet i com a bibliotecari José Pomier.

El 1898 tenia 37 socis.

No ha estat possible trobar cap document que indiqui la data en què es va dissoldre.

Bibliografia: Xavier Gaja