Anterior Índex Següent

Butlletí de temes locals diversos que va publicar-se d’octubre del 1948 al febrer del 1949, amb una periodicitat mensual.

Era editat pel Patronat de Formació Professional i en tenia cura en Ramon Casals i Serra i Francesc Pujol i Escalé.

 Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja