Anterior Índex Següent

Publicació oficial de la Parròquia de Santa Maria de Manlleu. Apareix el dia 4 d’abril del 1927 i es publica cada diumenge fins al dia 12 de juliol del 1936, data en què assoleix el número 433 i s’interromp l’edició en esdevenir la maltempsada.

Venia a quatre planes i una atreient vinyeta dibuixada per Lluís Coll i Espadaler.

La cataloguem com a publicació manlleuenca tot i que era més aviat diocesana, car la part o contingut principal era general per a tota la comarca i s’imprimia a Vic.

La capçalera i la quarta plana, reservada a Manlleu, s’estampava fins al número 48 a la impremta Fluvià. Del 49 al 433, a la Tipografia Manlleuenca.

 Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja