Anterior Índex Següent

En el seu primer temps el subtítol deia: Semanario de Actualidades, Avisos, Noticias y literatura. Órgano oficial de la Villa de Manlleu. Però més tard hi posà aquest altre Setmanari oficial de la vila de Manlleu. Actualitats, Literatura, Sports. Surt cada dissabte.

Era bilingüe si bé hi predominava el català. Això fa que a partir del número 17 passi a dir-se Ideal Manlleuenc. En les seves planes inseria articles culturals i literaris, notes locals comarcals i també publicava fulletó.

El primer número veu la llum el dia 29 de febrer del 1916. De quatre, vuit o dotze planes i un format de 226×151 mm, a dues columnes. Es tira a la imprenta de Llucià Anglada, de Vic, a partit del número 17. Abans havia estat editat a la Tipografia Balmesiana, carrer Verdaguer, Vic. la redacció i administració es feia als carrers del Pont i de la Font, núm 1. Director: Sr. Llach i Pou.

Subscripció: un any, 5 pessetes; semestre, 2’50; trimestre.1’50; número solt, 0’10 pessetes.

El darrer número és el 21, de l’1 de juliol del 1916.

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja