Índex  Anterior  Següent

Els Termes primera part

· Terme número: 1.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló, Masies de Voltregà i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Situació del terme: Puig Guardial. Està col·locat al cim d’un marge del riu Ter.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment. La seva línia divisòria és la meitat del llit del riu.

La cara del terme que mira a Masies de Voltregà no està gravada. La ranura de sobre el terme, que ens indica la direcció del següent, no s’aprecia degut al desgastament produït pel pas dels anys.

Aquest terme correspon al número 1 del municipi de Torelló.   

· Terme número: 2.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 42 m.

Situació del terme: Puig Guardial. Per la cara que mira a Manlleu s’aprecia la propietat Can Cargol.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

La ranura del terme i els gravats s’identifiquen molt bé. És un dels termes més ben conservats.

Aquest terme correspon al número 2 del municipi de Torelló. 

·Terme número: 3.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a nord-est.

Distància del terme respecte l’anterior: 100 m.

Situació del terme: Puig Guardial.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.
Observacions:
 està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

Si mirem a través de la ranura en la direcció que indica, veurem amb claredat el següent terme, ja que entremig no han crescut boscos ni s’ha edificat.

Aquest terme correspon al número 3 del municipi de Torelló. 

     ·Terme número: 4.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: part de nord-est a nord, part de nord a oest i part d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 94 m.

Situació del terme: Puig Guardial.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 4 del municipi de Torelló.

 ·Terme número: 5

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 580 m.

Situació del terme: plans de Puig Guardial. Està situat al costat d’una tanca que separa els camps conreats i el bestiar.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 5 del municipi de Torelló.

    ·Terme número: 6.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 154 m.

Situació del terme: Pla de l’aire. Està situat just al costat d’un garatge d’una avioneta.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 40 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 6 del municipi de Torelló.

    ·Terme número: 7.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: part d’est a nord i part de Nord a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 420 m.

Situació del terme: Cap del Pla. Molt a prop del terme hi ha el pedronet a una Mare de Déu i el mas La Serra del Reig.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 7 del municipi de Torelló.

    ·Terme número: 8.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: part d’est a nord i part de nord a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 330 m.

Situació del terme: Puigmoltó.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.
Observacions:
 està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Al seu costat hi ha un terme més petit. És un dels termes que delimiten els camps de les propietats. Aquests termes no estan numerats ni segueixen cap ordre concret. Tenen la ranura de sobre, que indica la direcció dels límits dels terrenys.

Aquest terme correspon al número 8 del municipi de Torelló.

 ·Terme número: 9.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 405 m.

Situació del terme: costa de Sant Jaume.

Descripció del terme: pedra picada de Folgaroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Manlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 9 del municipi de Torelló.

 ·Terme número: 10.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a nord-est.

Distància del terme respecte l’anterior: 240 m.

Situació del terme: costa de Sant Jaume.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 10 del municipi de Torelló.

    -Terme número: 11.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a nord-est.

Distància del terme respecte l’anterior: 59 m.

Situació del terme: costa de Sant Jaume.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 11 del municipi de Torelló.

 Terme número: 12.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 183 m.

Situació del terme: Pedrablanca. Està situat al costat de la carretera comarcal Manlleu-Torelló i a uns 100 m. aproximadament s’aprecia la via del tren de la línia Barcelona-Puigcerdà.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Des de la carretera comarcal Manlleu-Torelló es pot veure aquest terme amb claredat, ja que es troba a molt pocs metres de distància.

Aquest terme correspon al número 12 del municipi de Torelló.

 ·Terme número: 13

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 155 m.

Situació del terme: sobre la via del tren de la línia Barcelona-Puigcerdà. A la dreta del terme s’aprecia Sant Jaume i a l’esquerra la propietat Casa Nova de Sanaiàs.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme pertany a la propietat Casa Nova de Sanaiàs.

Aquest terme correspon al número 13 del municipi de Torelló.

    ·Terme número: 14.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 220 m.

Situació del terme: serrat de Sant Jaume Vell.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme pertany a la propietat Casa Nova de Sanaiàs.

Aquest terme correspon al número 14 del municipi de Torelló.

     ·Terme número: 15.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a nord.Distància del terme respecte l’anterior:500 m.

Situació del terme: serrat de la Cargola. Està situat a la part alta de la propietat Casa Nova de Sanaiàs i a 200 m. aproximadament del mas Madiroles.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 50 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme pertany a la propietat Casa Nova de Sanaiàs.

Aquest terme correspon al número 15 del municipi de Torelló.

     ·Terme número: 16.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 316 m.

Situació del terme: serrat de Madiroles.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 55 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Està situat en un dels extrems de la tanca que delimita el mas Madiroles. Aquest terme es confon fàcilment amb la mateixa tanca.
Aquest terme correspon al número 16 del municipi de Torelló.

     ·Terme número: 17.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 294 m.

Situació del terme: serrat de Madiroles. Està situat al costat d’un punt geodèsic i a tocar de la casa de Madiroles.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

El punt geodèsic situat al costat del terme és l’únic que hi ha dins el terme de Manlleu.

Aquest terme correspon al número 17 del municipi de Torelló.

     ·Terme número: 18.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord-est a sud-oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 150 m.

Situació del terme: serrat de Madiroles.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme no s’aprecia bé des del terme anterior. La ranura del terme s’allarga innecessàriament per un dels seus extrems.

Aquest terme correspon al número 18 del municipi de Torelló.

     ·Terme número: 19.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord-est a sud-oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 222 m.

Situació del terme: serrat de Madiroles.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 65 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Si s’observa a través de la ranura d’aquest terme, s’aprecien molt bé els termes anterior i posterior (termes número 18 i 20).

Aquest terme correspon al número 19 del municipi de Torelló.

     ·Terme número: 20.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord-est a sud-est.

Distància del terme respecte l’anterior: 103 m.

Situació del terme: serrat de Madiroles.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

També a través de la ranura d’aquest terme, s’observen amb gran claredat els termes anterior i posterior (termes número 19 i 21).

Aquest terme correspon al número 20 del municipi de Torelló.

     ·Terme número: 21.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 234 m.

Situació del terme: serrat de Madiroles. Està situat a uns 200 metres aproximadament de Puig-Agut.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme pot ser fàcilment confós, ja que al seu entorn hi ha tota mena de troncs, roques…, que tenen una forma semblant a la d’un terme.

Aquest terme correspon al número 21 del municipi de Torelló.

     -Terme número: 22.

Municipis delimitats per aquest terme: Torelló, L’Esquirol i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 253 m.

Situació del terme: Puig-Agut.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Tlló per la part de Torelló, S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol) i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 65 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no està col·locat sobre terra. És l’únic terme que es troba sobre un pedestal de pedra enjardinat, juntament amb tres creus situades de manera que també indiquen els municipis delimitats per aquest terme. Degut a la seva posició, no es pot veure la ranura que indica el terme següent.

Aquest conjunt està situat a l’antic camí de Sant Pere de Torelló a Manlleu, i en direcció a Vic.

Aquest terme correspon al número 22 del municipi de Torelló i al 26 del municipi de L’Esquirol.

·Terme número: 23.

Municipis delimitats per aquest terme: L’Esquirol i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 230 m.

Situació del terme: serrat de Comallonga. Per la cara que mira a Manlleu s’aprecia el mas Torrents i per la cara que mira a L’Esquirol, el mas El Llac.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol) i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

La ranura del terme s’allarga innecessàriament per un dels seus extrems.

Aquest terme correspon al número 27 del municipi de L’Esquirol.

     ·Terme número: 24.

Municipis delimitats per aquest terme: L’Esquirol i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 1290 m.

Situació del terme: serrat d’El Llac. Està situat a les terres del mas El Llac.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol) i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no està col·locat verticalment sobre roca. Ja sigui pel pas dels anys o per l’activitat antropogènica, es troba al sòl de forma horitzontal. Això fa que s’apreciï la part del terme que, originàriament, es trobava sota la superfície assegurant-lo. Aquesta part del terme medeix aproximadament uns 30-35 cm. de profunditat i no està polida.

Aquest terme és de dificultosa recerca, degut a la seva posició i a la gran distància que el separa del terme anterior.

Aquest terme correspon al número 28 del municipi de L’Esquirol.

     ·Terme número: 25.

Municipis delimitats per aquest terme: L’Esquirol i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 560 m.

Situació del terme: serrat de Corominas. Per l’esquerra d’aquest terme s’aprecia el mas Corominas.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol) i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no està col·locat verticalment sobre roca. Siguin quins siguin els motius, també es troba al sòl de forma horitzontal.

Aquest terme correspon al número 29 del municipi de L’Esquirol.

     ·Terme número: 26.

Municipis delimitats per aquest terme: L’Esquirol i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 270 m.

Situació teòrica del terme: serrat de Corominas. Per l’esquerra d’aquest terme s’aprecia el mas Corominas.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol) i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no està col·locat verticalment sobre roca. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo, però en el punt exacte on hauria de ser hi ha un fragment de pedra del mateix tipus que la que forma els altres termes. És molt probable que es tracti de la part més inferior del terme (la part que l’assegura i que originàriament es troba sota la superfície), ja que no està polida i no s’hi aprecien gravats. Tot i això, no és totalment demostrable que sigui així.

Aquest terme correspon al número 30 del municipi de L’Esquirol.

     ·Terme número: 27.

Municipis delimitats per aquest terme: L’Esquirol i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 420 m.

Situació del terme: serra de Llafrenca. Per l’esquerra d’aquest terme s’aprecia el mas Llafrenca. Està situat just a sota d’una torre d’alta tensió.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol) i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 50 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.
Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

Els gravats d’aquest terme gairebé no s’aprecien; cal esbrinar el número del terme a partir de l’anterior i el posterior.

Aquest terme correspon al número 31 del municipi de L’Esquirol.

     ·Terme número: 28.

Municipis delimitats per aquest terme: L’Esquirol i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 700 m.

Situació del terme: serra del mas Casamitjanes. Per la dreta d’aquest terme s’aprecia el mas Sala.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol) i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 50 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 32 del municipi de L’Esquirol.

     -Terme número: 29.

Municipis delimitats per aquest terme: L’Esquirol, Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 313 m.

Situació teòrica del terme: camí del mas Casamitjanes a la vil.la de Manlleu. Per la dreta d’aquest terme s’aprecia el mas Sala.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat S.M.S. per la part de Sant Martí Sescorts (L’Esquirol), M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és triangular. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 33 del municipi de L’Esquirol i al número 46 de Masies de Roda.

     -Terme número: 30.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 207 m.

Situació del terme: part més elevada de la propietat del mas Vicens.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 47 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 31.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a oest.

Distància teòrica del terme respecte l’anterior: 500 m.

Situació del terme: està situat a la banda dreta del camí que va de Roda a Manlleu. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del mas Vicens.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

La distància teòrica d’aquest terme respecte l’anterior no coincideix amb la distància real que els separa, que és d’uns 150 m. aproximadament.

Aquest terme correspon al número 48 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 32.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 399 m.

Situació teòrica del terme: està situat a la banda dreta del camí que va de Roda a Manlleu. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del mas Vicens.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és quadrat. Medeix 50 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 49 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 33.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 140 m.

Situació del terme: està situat a la banda esquerra del camí que va de Roda a Manlleu, annexat a la paret d’una propietat de la urbanització del Tennis. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la urbanització del Tennis.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i assegurat amb pedra i ciment.

La ranura de sobre el terme no s’aprecia degut al desgastament produït pel pas dels anys. De les seves cares, només se n’identifica una, la de la banda de Manlleu, ja que el terme forma part de la paret d’una propietat de la urbanització del Tennis i, per tant, les altres cares són impossibles d’observar. 

Aquest terme correspon al número 50 de Masies de Roda.

*El treball de termes i fites ha estat realitzat i cedit per la Neus Generó i Boix

joieria-rellotgeria-gaja-manlleu-osona