És la primera publicació periòdica coneguda. Duia un llarg subtítol: <<Revista mensual de favores dispensados por el Sagrado Corazón de Jesús desde su primer trono de España sobre la cúspide de sus montañas en Cataluña bajo el patrocinio del arcángel San Miguel, con la bendición e inmediatos auspicios del Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, quien concede cuarenta días de indulgencia a los subscriptores>>.

Encara que deia mensual acabà per sortir sols un cop l’any, sense data fixa, generalment pels volts de la Festa Major.

El primer número eixí l’any 1886 amb un format 290×190 mm, que més tard passà a 315x215mm. Estampat a la Imprenta Catòlica de Sant Josep de Vic. la redacció i administració es feria al Mas Madirolas. Era bilingüe. El seu fundador, director, propietari i gairebé únic redactor era en Ramon Madirolas i Codina. Tenia un número indeterminat de pàgines i ultra el propòsit esmentat pel llarg subtítol, feia propaganda per recaptar almoines per a l’edificació del temple que havia d’ ésser erigit al cim del Puig-agut.

Subscripció: Espanya, un any 12 rals; Cuba i Puerto Rico, un any, 16 rals; Estats de la Unió Postal d’Europa i Filipines, un any, 20 rals; Estats de la Unió Postal d’Amèrica, un any, 25 rals. Altres països, 30 rals.

El número 22, darrer que coneixem, duu data del 27 d’agost del 1903.

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja

© Xavier Gaja i Colomer – El Manlleu d’ahir – www.elmanlleudahir.com