INFORMACIÓ LEGAL EL MANLLEU D’AHIR


Condicions d’Accés

L’accés a la present pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. Així mateix, el formulari de contacte que es posa a la vostra disposició requereix que ens faciliteu determinades dades personals mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic amb la finalitat de què ens pogueu aportar qualsevol tipus d’informació així com fer les observacions o els comentaris que cregueu oportuns. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici que s’ocasioni a EL MANLLEU D’AHIR o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers. Les dades facilitades són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni les comuniquem a cap tercer.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la vostra pròpia i exclusiva responsabilitat, i es respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que es puguin causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Condicions d’ús

Amb l’objectiu de protegir el bon funcionament del web i tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i opinions que es poden rebre dels usuaris, determinats comportaments són qualificats com a abusos.

Com a regla general, no es publicaran continguts que puguin resultar il·lícits, il·legals, contraris a la moral o a l’ordre públic o que resultin inadequats. L’usuari accepta que no enviarà per correu electrònic ni proporcionarà cap contingut per a finalitats il·lícites, o que incompleixin la legislació o les normatives aplicables, o que d’alguna manera puguin lesionar els drets i interessos de tercers. Així mateix, l’usuari accepta que no utilitzarà aquesta web per a finalitats personals o diferents d’aquelles per les quals va ser creada. Tots aquests comportaments seran considerats com a abusos.

Amb l’objectiu de millorar el servei i minimitzar els problemes, EL MANLLEU D’AHIR podrà modificar i actualitzar les condicions d’ús sense previ avís. Per aquest motiu, es reserva el dret a no publicar aquells continguts o informacions rebudes que consideri que vulneren les presents condicions d’ús.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús, reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament. També és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web implica la seva acceptació.

Limitació de responsabilitat

En posar a la vostra disposició aquesta pàgina Web volem oferir-vos tot un seguit de continguts i informacions, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari. EL MANLLEU D’AHIR queda exonerada de qualsevol responsabilitat per causes de força major, incloses les fallades tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia. Així mateix, l’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que alteri el normal funcionament de la nostra web o, en definitiva pugui causar danys als sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin unes altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, EL MANLLEU D’AHIR queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes per part de l’usuari.

Malgrat la presa de totes les precaucions, EL MANLLEU D’AHIR no pot garantir la veracitat, exactitud i actualització de tota la informació publicada com tampoc de la falta d’errors o omissions. EL MANLLEU D’AHIR no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions, anècdotes, continguts, valoracions, opinions i comentaris publicats en el web. Així mateix, EL MANLLEU D’AHIR queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al portal, així com de qualsevol reclamació originada per tercers per l’incompliment per part de l’usuari de les condicions d’ús i accés o de la legislació vigent.

EL MANLLEU D’AHIR no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació i els continguts de tot tipus accessibles des del web que hagin estat facilitats per tercers i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats al mateix i que puguin produir-se per: (i) absència o deficiències de la informació facilitada pels usuaris, la seva veracitat, exactitud, actualitat i suficiència; (ii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la imatge de les persones, i (v) en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

 

www.elmanlleudahir.com