La premsa, com a termòmetre de les inquietuds, de les aspiracions i de la cultura ha florit esplendorosament en la nostra vila i això de manera gairebé ininterrompuda des de les darreries del segle passat quan aparegué la primera publicació. D’aquí que s’hagi dit que <<el nombre de periòdics catalans o bilingües publicats a Manlleu sembla que ultrapassi la importància demogràfica i econòmica d’aquesta Vila. És evident que l’existència d’una indústria pròspera té part preponderant en aquest fenomen>>.

 Són ja mes de cent anys de premsa manlleuenca i, per tant, comença a ser important tenir-la en compte. És clar que entre el garbuix de títols hom troba de tot: des de la publicació que ha complert una llarga ruta i ha marcat una època o assolit un objectiu fins a aquella que no ha passat d’intent, amb una vida escanyolida, sense pena ni glòria, o si no d’una durada efímera. Amb tot és convenient tenir constància de les publicacions periòdiques que han obert les seves planes a la llum del nostre cel i això és el que volem fer.

Heus ací, doncs, seguint la cronologia de la seva aparició, la relació de les publicacions locals amb els seus trets més característics:

EL FARO DE PUIG-AGUT

EL TER

REVISTA FABRIL

EL DESPERTAR

IDEAL MANLLEUENSE

AVENCS COVES O

HERALD MANLLEUENC

EL RECORD

EL SINDICALISTA CATALÀ

LA VERDAD

BUTLLETÍ DEL CENTRE FAMILIAR PARROQUIAL

FULL DOMINICAL

SEMBRAR

MANLLEU

ESPORTIU MANLLEUENC

NOSTRA DANSA

EL TER

NOSTRA VEU

ALBA ROJA

AVENÇ SOCIAL

MANLLEU

HOJA DOMINICAL

LID

PAX

LA VOZ DE LA PARROQUIA

DIARIO DE LA MISIÓN

CLARIN

FORMA

ENLACE

DELARIS

IDEAL

COMARCA  o MANLLEU

BUTLLETÍ ANUAL DE LA GERMANOR ESPIRITUAL DE SACERDOTS I RELIGIOSOS MANLLEUENCS

BUTLLETÍ DEL GEM

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja

joieria-rellotgeria-gaja-manlleu-osona