Els porxos de la plaça Fra Bernadí, varen ser construïts pel popular Ignasi Mas (Nasi Paleta) i varen valer 19.800 pessetes l’any 1893?

El primer escut de Manlleu “la ma esquerra lleugerament oberta” es creu que es del 1582?.

El primer mercat de Manlleu es va fer el dia 3 de gener del 1752, i fou concedit pel Rei D. Fernando VI?.

A finals del segle XVIII als voltants de Manlleu i havien manades de llops, i és per això que era molt perillós el sortir de nit pels afores de Manlleu?.

Les ultimes restes del Castell de Manlleu daten del 1860? estava situat al final del carrer de Sant Pere.

L’any 1633 els veïns de Manlleu junt amb els de Torelló, varen vèncer una partida de bandolers capitanejats per en Serrallonga, en el torrent de Camporat?.

El 7 d’octubre del 1861, es va començar a construir la carretera que va de Manlleu a Vic, amb un pressupost de 26.985 duros i no va estar acabada fins el 1864?.

El campanar segons les seves característiques, va ser construït entre els segles XVI i XVII, i portava una cúpula octogonal de rajola?.

Els bancs de pedra que hi havia a la plaça Bernadí abans de la reconstrucció del 1967,varen costar en el seu dia la quantitat de 32´43 pessetes cada un i varen ser inaugurats el 14 d’agost de 1893?.

A Manlleu a principis de segle, sobre 5.823 habitants que tenia la vila 104 només sabien llegir, 2.871 sabien llegir i escriure, i 2.848 eren analfabets del tot?.

El carrer Cavalleria es el més antic de Baix Vila i data del segle XV?.

El Papa Leon XIII consumia habitualment Rapé manlleuenc?(ens ho explica Josep Pla en la seva obra Un senyor de Barcelona)?.

El ferrocarril va arribar a Manlleu l’any 1879?.

El 1887 un noi de vuit anys guanyava un sou de tres pessetes setmanals per treballar dotze hores diàries de feina?.

El plet de l’hospital va durar 68 anys?. (Vegeu secció anècdotes “Un Plet”)

El primer taxi de Manlleu fou introduït per Josep Mas i Casadesus, de renom “El Nano” l’any 1933, i amb una tarifa de 0,65 pessetes el km?.

La nit del 3 de juny del 1931, en tan sols 20 minuts i amb una vintena de treballadors, fou substituït el pont del ferrocarril que pesava 100 tones per un altre que tenia un pes de 400 tones, sense haver de lamentar cap desgràcia ni cap incident.?.

Francesc Carbó més conegut per “Frankie Carbó” un gàngster i pistoler a sou, de pare manlleuenc i nascut a Nova York l’any 1904 va ser la mà dreta de Al Capone, i va morir de diabetis a la seva casa de Miami a l’edat de 72 anys.?.

El 28 de març del 1935, la imatge de la font de la Mare de Déu va ésser trossejada per un acte vandàlic i la seva reconstrucció va valer 2.654,81 pessetes.?.

El 1854, la vila de Manlleu en compliment d’una promesa, pel fet de sentir-se protegida per l’apòstol Sant Jaume, va construir una nova ermita en substitució, de la que d’ença del segle XIV existia a la casa pairal de Vilamontà i que, acabada i beneïda el 1307, era malmesa pel pas del temps?.

La paraula ESQUIROL (trencavagues) va néixer a Manlleu l’any 1852?.

L’any 1385 hi havia a Manlleu 325 habitants, el 1515 hi havia 255 habitants, el 1798 hi havia 1.504 habitants, el 1801 hi havia 1.478 habitants, i el 1900 hi havia 5.823 habitants?.

A Manlleu l’any 1800 sols tenia 4 Places, plaça de Grau, plaça Gran o Major, plaça del Pou i plaça d’en Rossell i 12 carrers, de Defora, del Comte, Sota Cortada, d’en Vendrell, Call del Ter, de Sant Domènech, de l’Horta d’en Font, del Pont, de la Cavalleria, de Sant Martí, de l’Horta del Frare i de Sant Jaume?.

A Manlleu el 1798, sols hi havia 2 metges, 2 cirurgians, 1 apotecari, 8 comerciants amb botiga oberta, 105 mossos de pagès, 4 masovers, 1 aprenent de manyà, 1 manyà, 2 ferrers, 2 oficials de ferrer, 1 aprenent de ferrer, 4 sastres, 3 sabaters, 8 fabricants de llana, 26 fabricants de lli i cànem, 159 fabricants de cotó, 1 tintorer, 6 torners, 4 fusters, 3 aprenents de fuster, 4 taverners, 8 mossos de bast, 4 paletes, 3 aprenents de paleta, 3 corders, 2 rajolers, 5 serradors, 1 carreter, 1 sagristà i 3 capellans. Amb un total de 381 persones ocupades?.

A Manlleu hi ha hagut més de cinc-cents renoms o mots (no ofensius) en diverses cases. Per exemple: ca l’Esgarrapacristos, ca l’Apagallums, ca l’ull de vellut, cal Mata a Crits, cal Martí dels Cacauets, ca la Pepa Petanera, cal Ressuscitat, cal Somnàmbul, can Ton dels Bitllets, entre d’altres.?.

A Manlleu l’any 1930 hi havia sensats 13 motocicletes, 40 cotxes de turisme, 4 òmnibus i 20 camions.?.

A Manlleu l’any 1939 hi havia sensats 4 motocicletes, 14 cotxes de turisme, 8 òmnibus i 22 camions.?.

A Manlleu el 30 de juliol de 1960 hi havia sensats: 317 motocicletes, 110 cotxes de turisme, 50 camions, 12 òmnibus, 8 tricicles, 9 taxis, i 33 televisors?.

El 1798, a Manlleu tant sols hi havia 8 botigues?.

Al segle XIX, hi havia una presó a Manlleu? estava situada a Dalt Vila i va desaparèixer al reconstruir-se el Temple Parroquial.?.

El canal industrial te 1630 metres d’allargada?.

El 1640. Bernadí de Manlleu va anar a Madrid a peu i pidolant pel camí com un captaire, i trigà 15 dies en arribar?.

L’any 1887, a Espanya hi havia el 28,49% de persones que sabien llegir i a Manlleu era el del 51%?.

3000 persones varen anar a rebre el poeta manlleuenc Lluís Pou i Solà a la tornada de l’exili el 20 d’abril de 1930?..

L’any 1935, es va fundar una penya taurina i la seva seu social estava situada a uns baixos del carrer de la Font?.

Un ban de l’Ajuntament del 26 de novembre de 1932, prohibia que els autos anessin a més de 12 Km. hora i demás vehiculos a 8 Km. hora?.

I un altre ban del qual no tenim data deia: Los carruajes y caballerias no guiados por sus conductores y los que no vayan al paso ordinario, pagarán una multa de 5 a 15 cetimos?.

Un bitllet de tren de Manlleu a Barcelona valia, 9,50 pessetes si era de primera classe, 7,10 pessetes si era de segona classe i de 4,30 pessetes si era de tercera classe?.

La font de la Mare de Déu data del 1722?.

El dia 6 d’agost de 1932, l’Ajuntament de Manlleu fa publica la prohibició de banyar-se al riu Ter, castigant als infractors amb una multa de 2 pessetes i 3 dies d’arrest?.

A l’any 1930, al col·legi La Salle hi havia 25 Germans?.

Al carrer Enric Delaris en un edifici prop del carrer de Sant Domènech hi havia la casa pairal de la família Rusiñol, i que actualment s’hi pot veure una pedra amb el nom de Jaume Rusiñol, avi dels germans Albert i Santiago Rusiñol?.

El campanar de Manlleu té una alçada de 50,05 metres?.

Bibliografia Xavier Gaja i Colomer
 
 
 
joieria-rellotgeria-gaja-manlleu-osona