Els Termes segona part

     ·Terme número: 34.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 83 m.

Situació teòrica del terme: està situat a la banda dreta del camí que va de Manlleu al mas Vicens, sobre un penya-segat del riu Ter (actual camí vora Ter). Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del mas Vicens.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 51 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 35.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 205 m.

Situació teòrica del terme: està situat a la banda dreta del camí que va de Manlleu al mas Vicens, sobre un penya-segat del riu Ter (actual camí vora Ter). Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del mas Vicens.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és quadrat. Medeix 50 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 52 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 36.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 197 m.

Situació teòrica del terme: està situat a l’era del mas Vicens. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del mas Vicens.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és quadrat. Medeix 70 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 53 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 37.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 70 m.

Situació teòrica del terme: està situat al camí que va de Manlleu al mas Vicens (actual camí vora Ter). Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del mas Vicens.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 54 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 38.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 148 m.

Situació del terme: està situat al camí que va de Manlleu al mas Vicens, sobre un penya-segat del riu Ter (actual camí vora Ter). Per la dreta d’aquest terme s’aprecia la propietat del mas Vicens i per l’esquerra, la propietat de Masferrer. A l’altra banda del riu Ter s’observa la propietat de la Devesa.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

És un terme de difícil recerca, ja que els anteriors termes no es troben al lloc on els correspondria.

Aquest terme correspon al número 55 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 39.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 40 m.

Situació del terme: està situat al costat del camí que va de Manlleu al mas Duran, sobre un marge d’un camp.

Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Masferrer.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 56 de Masies de Roda.

      ·Terme número: 40.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 50 m.

Situació del terme: està situat a la cantonada del mas Masferrer, al costat del camí que va de Manlleu al mas Duran. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Masferrer.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Es troba molt enfonsat al sòl i només se’n pot veure la part més superior.

Aquest terme correspon al número 57 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 41.
Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 60 m.

Situació teòrica del terme: està situat a l’hort del mas Masferrer. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Masferrer.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és triangular. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 58 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 42.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 20 m.

Situació teòrica del terme: està situat a la propietat del Vicens.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és triangular. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no es troba col·locat al sòl. Siguin quins siguin els motius, aquest terme no es troba al lloc teòric que li correspon. Ha estat impossible trobar-lo.

Aquest terme correspon al número 59 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 43.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 197 m.

Situació del terme: està situat en un camp de la propietat del mas Masferrer. Per la dreta del terme s’aprecien les propietat del Duran, del Pujolà i de Gelabert. Per l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de la Riera.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

És un terme de difícil recerca degut a la seva situació geogràfica. L’altiplà on es trobava inicialment aquest terme va ser rebaixat fa uns anys. Després d’extreure’n la grava, els propietaris de Masferrer van decidir col·locar una canya, subjectada al mateix terme, en el punt on es troba actualment. D’aquesta manera és possible divisar-la a distància quan la collita està a punt de ser recollida.

A més, el terme anterior no es troba al lloc on li correspondria. Aquest fet també dificulta la seva recerca.

Aquest terme correspon al número 60 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 44.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 107 m.

Situació del terme: està situat en un punt que separa dos camps, a la propietat del mas Masferrer. Per la dreta d’aquest terme s’aprecia la propietat del Duran i per l’esquerra, Masferrer.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

És un terme de difícil recerca degut a la seva situació geogràfica. A més, els anteriors termes no es troben al lloc on els correpondria.

Aquest terme correspon al número 61 de Masies de Roda.

      ·Terme número: 45.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 150 m.

Situació del terme: està situat a la propietat del mas Masferrer. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del Vicens.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 62 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 46.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 46 m.

Situació del terme: està situat a la propietat del mas Masferrer. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat del Pujolà.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 63 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 47.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 187 m.

Situació del terme: està situat al serrat del Pujolà. Per la dreta del terme s’aprecia la propietat del Duran i per l’esquerra, la propietat del Pujolà.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

La ranura de sobre el terme no s’aprecia degut al desgastament produït pel pas dels anys. La inscripció del terme s’identifica amb dificultat.

Aquest terme correspon al número 64 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 48.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 265 m.

Situació del terme: està situat a l’extrem d’un camp, prop de la potabilitzadora de Manlleu. El terme es troba al costat d’un senyal de color groc, pertanyent a les canalitzacions de gas natural.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

La seva inscripció s’identifica amb claredat, així com també la seva ranura.

Aquest terme correspon al número 65 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 49.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: cap al sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 270 m.

Situació del terme: està situat al serrat de la Riera. A pocs metres del terme s’aprecia una planta potabilitzadora i a l’esquerra del terme, el mas Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no està col·locat verticalment sobre terra. Siguin quins siguin els motius, aquest terme es troba al sòl de forma horitzontal. Com a conseqüència, la seva recerca esdevé més dificultosa.

Aquest terme correspon al número 66 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 50.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 220 m.

Situació del terme: està situat a l’extrem d’un camp de la propietat de Gelabert. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

La propietat de Gelabert, en la que pertany aquest terme, té una part de les terres en territori manlleuenc i l’altra en territori de Masies de Roda.

Aquest terme correspon al número 67 de Masies de Roda.

     -Terme número: 51.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 110 m.

Situació del terme: està situat al marge d’un camp de la propietat de Gelabert. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 68 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 52.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a est.

Distància del terme respecte l’anterior: 130 m.

Situació del terme: està situat en un camp de la propietat de Gelabert. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 90 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 69 de Masies de Roda.

     -Terme número: 53.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 75 m.

Situació del terme: està situat al costat d’un camp de la propietat de Gelabert. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 70 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 54.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 20 m.

Situació del terme: està situat davant d’un camp de la propietat de Gelabert. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 60 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 71 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 55.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’oest a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 75 m.

Situació del terme: està situat al marge d’un camp de la propietat de Gelabert. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 72 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 56.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a est i d’est a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 87 m.

Situació del terme: està situat al costat dret de la carretera de pagès que comença al Vicens i segueix en direcció a Gelabert. Per la dreta i l’esquerra del terme s’aprecia la propietat de Gelabert.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 73 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 57.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de nord a sud.

Distància del terme respecte l’anterior: 160 m.

Situació del terme: està situat al marge del riu Ter que no toca a la vil·la. Davant del terme s’aprecia el riu Ter.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: no està col·locat verticalment sobre terra, sinó que es troba al sòl de forma horitzontal i recobert de molsa. És difícil llegir-ne la inscripció.

És un terme de difícil recerca, ja que no es troba al lloc exacte on li correspondria. Hauria d’estar col·locat sobre el marge i no en el seu pendent. Sobre el marge hi ha una peça de ferro amb les lletres FITA pintades, que indiquen la situació actual del terme.

Aquest terme correspon al número 74 de Masies de Roda.

     ·Terme número: 58.

Municipis delimitats per aquest terme: Masies de Roda, Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: no es coneix.

Situació del terme: està situat davant de la propietat de la Barraca i a pocs metres de la potabilitzadora Aigües Vic S.A.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat M.R. per la part de Masies de Roda, Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre roca i només s’aprecia la part superior del terme, uns 2 centímetres aproximadament. La resta del terme es troba enfonsada al sòl. Per això és impossible d’observar-ne la inscripció, tot i que la ranura està en perfectes condicions i permet identificar el terme.

No és possible saber la distància que hi ha entre aquest terme i l’anterior perquè des del terme número 57 fins al terme número 58 cal travessar el riu.

Aquest terme correspon al número 78 de Masies de Roda i a l’1 de Gurb.

     ·Terme número: 59.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 163 m.

Situació del terme: està situat al serrat de la Barraca i a 157 metres de la carretera comarcal Manlleu-Vic, de la qual es troba al costat esquerre en direcció a Vic.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Des del serrat de la Barraca s’aprecia molt bé la trajectòria que segueixen els termes anteriors a aquest, tot i que no es divisin.

És un terme de difícil recerca, ja que l’anterior no es troba al lloc on li correspondria.

Aquest terme correspon al número 2 de Gurb.

     ·Terme número: 60.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 480 m.

Situació del terme: està situat entre dos camps, en la propietat del mas Estrada. A 200 metres del terme s’aprecia la via del tren de la línia Barcelona-Puigcerdà.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme té la part superior molt arrodonida degut al desgastament pel pas dels anys. La inscripció tampoc es troba en bon estat i és difícil identificar-lo.

La recerca del terme és complicada. Per arribar-hi cal travessar camps cultivats.

Aquest terme correspon al número 3 de Gurb.

     ·Terme número: 61.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 450 m.

Situació del terme: està situat al costat del femer de la propietat del mas Gené i a 90 metre de la via del tren de la línia Barcelona-Puigcerdà.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 4 de Gurb.

     ·Terme número: 62.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: de sud a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 266 m.

Situació del terme: està situat sobre el serrat del mas Gené, que es troba a uns 200 metres de distància. 

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme correspon al número 5 de Gurb.

     ·Terme número: 63.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a oest.

Distància del terme respecte l’anterior: 500 m.

Situació del terme: està situat en un cap d’um camp de la propietat de l’Abella.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és triangular. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.
Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

Aquest terme només té la part més superior sobre la superfície. Es troba recobert completament d’esbarzers i la inscripció no es llegeix perquè només s’aprecien dos pams del terme sobre el sòl.

És un terme de molt difícil recerca, ja que és impossible divisar-lo a simple vista sense retirar-ne els esbarzers que el recobreixen.

Aquest terme correspon al número 6 de Gurb.

     ·Terme número: 64.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 240 m.

Situació del terme: està situat sobre el serrat de Puigrodon.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

És un terme de difícil recerca, ja que sobre el serrat de Puigrodon la vegetació és molt espessa i alta.

Aquest terme correspon al número 7 de Gurb.

     ·Terme número: 65.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: d’est a nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 50 m.

Situació del terme: està situat sobre el serrat de Puigrodon.

Descripció del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany: és quadrat. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: està col·locat sobre terra i assegurat amb pedra i ciment.

És un terme de difícil recerca, ja que sobre el serrat de Puigrodon la vegetació és molt espessa i alta.

Aquest terme correspon al número 8 de Gurb.

     ·Terme número: 66.

Municipis delimitats per aquest terme: Gurb i Manlleu.

Direcció de la línia límit entre el terme i el següent: cap al nord.

Distància del terme respecte l’anterior: 510 m.

Situació teòrica del terme: està situat en la propietat de l’Abella. Per la dreta i l’esquerre del terme s’aprecien les terres de la propietat del Vivet i de l’Abella. A pocs metres de distància del terme hi ha el riu Ter.

Descripció teòrica del terme: pedra picada de Folgueroles. Té gravat Gb per la part de Gurb i Mlleu per la part de Manlleu.

Forma i tamany teòrics: és triangular. Medeix 80 cm. d’alçada i 30 per 25 cm. d’amplada cada una de les seves cares.

Observacions: aquest terme no es troba col·locat al sòl perquè l’aiguat de l’any 1941 se’l va emportar.

No obstant, l’últim terme de Manlleu senyalava en direcció a la meitat del llit del riu, del punt en què el primer terme partia.

Aquest terme correspon al número 9 de Gurb.

*El treball de termes i fites ha estat realitzat i cedit per la Neus Generó i Boix

 

joieria-rellotgeria-gaja-manlleu-osona