Anterior Índex Següent

Quinzenal d’esquerra. El primer número aparegué el 19 de maig del 1934. De vuit pàgines a dues columnes. Format: 230×220 mm.

Es tirava a la Impremta Padrós , carrer del Pont, 75.

Redacció i administració al carrer Horta d’en Font, 1, 1º. Direcció: Joan Vilardell.

Lluïa una portada original d’en Martí Comas.

Era el portaveu oficial del Centre Català Republicà d’Esquerra a Manlleu i en la seva època publicà onze números, fins al dia 6 d’octubre del 1934. Catorze mesos després, girada la situació política, inicia la seva segona tongada amb el mateix format, vinyeta i orientació, si bé la redacció i administració passa al carrer Canut, 16. Arriba fins al número 28 que correspon al dia 28, de juliol del 1936.

Subscripció: local, al semestre: 2’50 pessetes; forana, al semestre: 3 pessetes: número solt: 20 cèntims.

 Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja