Anterior Índex Següent

Apareix el 1939, constitueix un sol full i té per finalitat publicar les funcions relogioses i el moviment parroquial de la setmana. El paper està imprès a una sola cara i la seva mida depèn del contingut que cal donar als fets.

En aquesta publicació es continua la numeració del Full Dominical abans de la guerra i arriba al 587 o sia del 26 de febrer del 1939 al 15 de febrer del 1942.

Sols en el seu inicial número s’empra el català: ja no en els successius.

El dia 22 de febrer del 1942 comença una nova època per a la publicació parroquial i es pot dir que fou la del seu màxim esplendor. Surt amb una mida de 17’5×25 cm, però a partir del 1944 passa al de 22×32 cm, i val a dir que pel seu contingut estrictament localista, per la gran amenitat que bastà sense perdre el seu caràcter religiós s’aconseguí fer una publicació modèlica, amb vuit planes correntment i amb l’edició de números extraordinaris en les principals festivitats del calendari. Això es traduí en la seva ampla acceptació que conduí a una difusió sorprenent, com ho prova el fet d’assolir l’any 1944 editar 101.000 exemplars, que vol dir una mitjana de gairebé 2.000 setmanals. Fem constar que el seu dirigent era en Francesc Pujol i Escalé.

El 1966, en acabar l’any, aconseguida la quota del número2.004, disposicions superiors centralitzaren l’edició de les publicacions religioses dominicals i amb l’Hoja Diocesana mor l’antiga Fulla Dominical de Manllleu que, però, si no es resignés finir continua editant un full ciclostilat.

 Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja