Parlar de la plaça és parlar d’un dels llocs més emblemàtics de Manlleu. Els seus inicis es remunten a finals del segle XIX, quan aquells terrenys en què havia de fer-se el projecte de la plaça eren petites hortes que havien tingut diferents propietaris al llarg del temps. Un dels motius principals pel qual es va decidir la construcció d’una plaça en aquesta zona fou la necessitat d’expansió i creixement que patia la vila manlleuenca cap a la zona que avui coneixem per Baix Vila. La construcció del Canal Industrial el 1841 va portar la construcció de més fàbriques ja que aquestes aprofitaven la força hidràulica del canal industrial a la vora del riu Ter, amb el conseqüent creixement d’habitants.

El 1893 es va començar a construir la plaça. Les obres varen durar tan sols un any, ja que el 1894 es va donar per acabada. Cal esmentar, però, que no va ser fins a l’any 1898 a 1899 que varen construir-se les porxades pel preu de 19.800 pessetes. Les va col·locar Ignasi Mas, conegut popularment per Nasi Paleta. Un paleta conegut pel seu “estil modernista” a l’hora de construir edificis.

El 1897 es van posar els primers bancs de pedra. Es col•locaren un total de 18 bancs, que varen costar 32,43 pessetes cada un. L’import total va ser de 583,74 pessetes.

Els primers edificis es construirien un any més tard, el 1900. Foren els de Pere Prim i Can Quatrecases, a la part sud de la plaça.

• Any 1893: Construcció d’un fanal al bell mig de la plaça amb unes fonts.
• Any 1897, obertura del carrer Bisbe Morgades.
• Any 1900, construcció de les primeres cases (Pere Prim i Ramon Quatrecases).
• Any 1907, construcció de les escales a la part nord.
• Any 1912, edificació de l’immoble de la Cooperativa.
• Any 1919, construcció de l’edifici del cinema Edison.
• Any 1922, substitució del fanal central pel primer brollador (pedra tosca) amb zona enjardinada al seu voltant.
• Any 1926, edifici de la Caixa d’Estalvis al tram nord de la Plaça.
• Any 1926, pavimentació de les voreres sota els porxos.
• Any 1928, enjardinament de la part nord, entre les escales.
• Any 1937, obertura del carrer del Doctor Guardiet.
• Any 1941, construcció del segon brollador central de pedra embellida.
• Any 1967, reestructuració i embelliment total de l’actual Plaça

Bibliografia: Xavier Gaja i Colomer

joieria-rellotgeria-gaja-manlleu-osona