Anterior Índex Següent

Més que un periòdic era una publicació esporàdica que sortia quan el seu fundador podia o volia.

El primer número fou imprès a Vic, l’any 1919. Els altres foren impresos pel mateix Ramon Fort, personatge singular que era barber, músic, impressor i unes quantes coses més.

Es repartia gatuïtament i exposava teories socials avançades amb un criteri molt particular. En un número llegíem exclamacions tan colpidores com aquesta: <<¿Qué seria de mi si no tuviera imprenta? Mi voz ¡ay!, quedaría enterrada quince quilómetros bajo tierra.>> El lector, amb això sols, pot capir l’abast o contingut d’aquesta publicació.

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja