Anterior Índex Següent

Amb aquest nom s’han editat dues publicacions que, potser, convé considerar-les separadament.

La primera apareix per l’agost de l’any 1946 i el subtítol diu: Suplemento de la Hoja Dominical.-Boletin de la Vocalía de apostolado castrense de A.C. Manlleu i va adreçada als soldats de la vila per fer-los arribar l’alè de la Parròquia.

Format: 15’5×21 cm., a quatre planes. Director: Joan M. Rovira i Tort.

Publicà dotze números amb la curiosa circumstància que en el darrer torna a començar la numeració si bé assenyala que correspon al segon any.

En la segona època duia com a subtítol Revista del hogar manlleuense i es mostra amb el desig de constituir-se en un periòdic d’informació local, si bé el seu títol li barrava horitzons. Era bilingüe.

El primer número surt pel juny del 1949 i el darrer, que és el 7, pel desembre del mateix any. Mida: 17’5×25 cm. i no tenia un nombre fix de planes. Director: Joan M. Rovira i Tort. Imprès a Gràfiques Manlleu.

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja