Anterior Índex Següent

La MÚTUA AGRÍCOLA “EL TER” DEL 1935 va ser fundada el 22 d’abril del 1935, estava domiciliada al carrer de Sant Domènech núm. 4. Tenia per finalitat els socors mutus per als seus associats però per això hi havia d’haver un mínim de 25 socis.

Pel que fa als soci de la mútua, era imprescindible estar ficat dins del ram agrícola. També estaven obligats a assistir a les juntes generals que s’organitzaven, ja que de no assistir-hi sense una causa justificada, el soci era sancionat amb dues pessetes, que eren considerades com a donatiu.

Aquesta entitat es va dissoldre el 1968.

Bibliografia: Xavier Gaja