Anterior Índex Següent

Fundada el dia 8 d’abril de 1897.

Domiciliada al carrer del Ter 10. baixos. Tenia com a finalitat el socors mutu per als seus associats en cas de malaltia i defensar els interessos dels treballadors.

Aquesta entitat devia ser bastant important a l’època, ja que l’any 1898, tenia 400 socis. Un nombre alt si tenim en compte que a finals del segle XIX Manlleu tenia 5.823 habitants.

No ha estat possible trobar més informació ni esbrinar la data de la seva dissolució.

Bibliografia: Xavier Gaja