Anterior Índex Següent

Fundada el 1862, va ser reformada el 2 de juliol de 1888. Tenia el local social al passeig de Sant Joan numero 10, 2º pis. Aquesta societat també era coneguda pel renom de <<El Coro>>. Era de caràcter instructiu i recreatiu. Va fundar una biblioteca i una escola laica ja que aquesta societat era de tendència anticatòlica, fins i tot esporàdicament s’hi feia algun míting anarquista i liberal. També s’organitzaven balls de saló, funcions teatrals i el cant coral. Estava totalment prohibit tota classe de jocs no permesos per la llei, segons ens indica l’article primer del reglament aprovat el 2 de juliol de 1888.

Aquesta societat compartia local social amb el Circulo Libre Republicano manlleuense, i tot i no tenir-hi res a veure, la reglamentació era molt semblant l’una de l’altre.

Pel que fa als socis, per poder entrar a formar part de la societat havien de pagar una quantitat que no podia superar les 3 pessetes pels dret d’entrada i una quota anual de 24 rals.


També era imprescindible ser major de 15 anys i tenir algun ofici o professió, i presentar una proposta que fos avalada per dos socis. Si al cap de 8 dies no hi havia cap proclama en contra per part d’algun soci, el futur soci passava a formar part de la societat. En cas contrari, la proposta passava a votació de la reunió general de socis.
    
Tots els socis estaven obligats a respectar les decisions preses per la junta general i a complir els càrrecs que se’ls encarreguessin. S’exceptuava el darrer cas que el soci presentés una excusa convincent a la junta. També tenien l’obligació de manifestar-ho al president o a qualsevol membre de la junta, qualsevol acte de mal comportament que algun soci pogués cometre, i si es confirmava aquest mal comportament el soci infractor quedava exclòs de la societat i perdia tots els drets.


Pel que fa a la junta, aquesta estava formada per un president, un vicepresident, un secretari, un subsecretari, un tresorer, quatre vocals i un bibliotecari. La junta, elcoroun cop constituïda, nomenava les comissions que havien de fer-se càrrec de les seccions de l’esbarjo i la instrucció i dels quatre vocals que hi havia. Cada setmana n’hi havia un de torn, que es feia càrrec de les possibles reclamacions i de fer complir el reglament. Cada sis mesos es renovava la meitat de la junta i els càrrecs eren revocables, gratuïts i obligatoris, i tan sols s’hi podia renunciar quan un membre feia menys de dos anys que hi havia format part. La junta es reunia un cop al mes per tal de passar comptes i pagar les despeses que s’havien pogut ocasionar. Aquesta podia apujar les quotes sempre que ho cregués convenient, però mai les podia arribar a duplicar. Si els associats pel motiu que fos creien que era necessari organitzar una reunió de junta, havien de formular una proposta 8 dies abans del dia de la reunió. Signada per deu associats que estiguessin al corrent dels pagaments.

La societat no es podia dissoldre voluntàriament si les 2/3 parts dels socis no hi estaven a favor, i arribat aquests cas els fons estava previst que es repartissin a prorrata.

El 4 de maig de 1913, mitjançant una junta general, es va acordar la liquidació de béns i la dissolució de la societat.

El 1898 tenia amb 33 socis.

Bibliografia: Xavier Gaja