Anterior Índex Següent

Fundada el 26 de febrer de 1912. Estava domiciliada al carrer Horta d’en Font 6. Aquesta societat que en esperanto es pronuncia textualment “Amiketso” i el seu significat és “Amistat” tenia per finalitat l’ensenyança de l’esperanto idioma nascut el 1887 a mans de Ludwing. L. Zamenhof (1859-1917). Aquesta societat, tenia un equip de famikecoutbol d’afeccionats (samarreta blanca amb una estrella de color verd al pit). Cal destacar que aquests va ser uns dels primers equips de futbol que va tenir la vila de Manlleu, juntament amb el Club Esportiu Catalunya, i una biblioteca on els seus associats, que eren tots de la classe obrera, podien beneficiar-se d’instrucció i esbarjo. També organitzaven cursets d’esperanto, mítings i reunions amb diferents societats esperantistes de Catalunya i Aragó. Prova d’això fou que el dies 15, 16 i 17 d’agost de 1919 varen organitzar el VIII Congrés de la Federació Esperantista Catalana (KEF).

La Junta Directiva estava formada per Bonaventura Nogué com a president, Joan Campdelacreu com a vicepresident, Pere Turrents com a secretari, Jaume Fluvià com a vicesecretari, Francesc Surinyach com a caixer i Miquel Surinyach i Joan Riera com a vocals.

La Societat Esparantista Amikeco es va dissoldre a la dècada dels 20.

Bibliografia: Xavier Gaja