Anterior Índex Següent

Fundada el 9 de febrer de 1910, estava domiciliada al carrer del Pont 65-67. El seu fundador va ser Miquel Portabella i Salarich.

Pel que fa a la junta n’hi havia dues. La junta del consell directiu, que estava formada per un president i quatre vocals, copcatobrei la junta directiva, que estava formada per un president, un vice-president, un tresorer, un comptable, tres vocals, secretari 1r, secretari 2n i secretari 3r.

El 1924 tenia 79 socis majors de 25 anys que sabien llegir i escriure.

La Cooperativa fou dissolta el 9 de maig de 1930, data en què es varen unir totes les cooperatives de queviures que hi havia a la població.

Bibliografia: Xavier Gaja