Anterior Índex Següent

Duia com a subtítol Boletín de la asociación de Antiguos Alumnos del Colegio del Sagrado Corazón de Manlleu i el primer número porta data del 9 d’abril del 1952. El seu iniciador fou Josep Mataró i Parladé, president de l’associació d’antics alumnes lassalians.

Era una publicació de periodicitat irregular, amb dos o quatre números cada any, que a més, varià de mides al llarg del temps. Sorgí amb la dèria d’esdevenir com a un llaç d’unió entre els que havien concorregut al col·legi de Manllleu i arribà a editar 1.450 exemplars que s’escampaven per tot el país.

La redacció i administració era al mateix Col·legi La Salle, carrer Delaris, i estava dirigit per Francesc Pujol i Escalé. Deixà de publicar-se a finals del 1971.

 Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja