Anterior Índex Següent

Aquesta publicació vol ser continuació de La Voz de la Parroquia i així ho expressa en presentar-se i també en coincidir el seu subtítol.

El número inicial apareix per l’abril del 1953 i diu que sortirà cada dia 15 de mes i que s’enviarà gratuïtament a tots els soldats manlleuencs. Aplegà fins al número 12, que correspon al març de l’any 1954, i el cas és que en aquest número, que esdevingué el darrer, anuncia una nova i més àmplia època puix, diu, l’etapa experimental ja és finida.

El seu director fou el Rd. Joan M. Rovira i Tort i la publicació venia amb quatre o sis planes, segons els mesos, a una mida de 32×22 cm. Imprès a Gràfiques Manlleu.

 Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja