Anterior Índex Següent

JOSEP DE REGÀS i CELLA militar dels segles XVII i XVIII, fill de l’anterior. Serví a la cavalleria catalana durant la guerra de successió. Després, i encara dins aquell conflicte, fou ajudant del tinent coronel austríac baró de Wetzel. El 1713, quan evacuaren els imperials, volgué estar a Barcelona. Fou nomenat capità del nou regiment de cavalleria de Sant Jaume, manat per Antoni Desvalls, marqués de Poal, i lluità amb ell a la guerra comarcal. Pel març del 1714 caigué presoner a la dura acció de Montesquiu. Dut captiu a Vic, fou alliberat en un bescanvi al cap de no gaires dies. Manuel Descalls, governador de Cardona, el trameté com a missatger a Barcelona. Sortí novament de la capital per reincorporar-se a les forces del marquès de Poal, del qual fou un gran col·laborador. Assistí a fortes accions de guerra en aquest període, així com al consell celebrat a Olesa de Montserrat pel maig del 1714. El coronel Brichfeus el proposà com a sergent major del nou regiment que preparava i que no arribà a constituir-se a causa de la capitulació ja pròxima dels catalans. El 1718 apareix al costat del seu pare en la concòrdia del plet familiar amb la vila de Manlleu.