Anterior Índex Següent

Fundada el 1922, tot i que no es va donar d’alta al Govern Civil de Barcelona fins al 14 de juliol de 1927,estava domiciliada al carrer del Ter 14. Fou el 1928 quan va passar a tenir el local a l’edifici del Coro, situat al passeig de Sant Joan. La seva finalitat era, tal com el seu nom indica, el cant coral, organitzant vetllades benèfiques. També tenia un cafè per tal que els seus associats poguessin passar el seu temps d’esbarjo. En els seus inicis tenia 30 socis. Aquesta societat va ser iniciativa del poeta manlleuenc Lluís Pou i Solà (1901-1974), dos anys abans de ser exiliat acusat de separatista pel règim del General Primo de Rivera.

Pel que fa als socis, per entrar a la Unión Coral era imprescindible ser major de 15 anys, tenir una bona conducta i ser proposat per dos socis. La quota que havien de pagar era de 25 cèntims de pesseta pel dret d’entrada i 25 cèntims de pesseta mensuals. Cal dir també que els membres que eren admesos i al cap d’un mes encara no havien fet efectiva la quota d’entrada, aquests no quedaven acceptats com a tal. D’altra banda també podien ser expulsats aquells que amb previ avís de la junta, deixaven de pagar la quota per un període de 3 mesos, o simplement per negar-se a acceptar els càrrecs que la junta els encomanava. Els socis que havien d’absentar-se de la vila per un temporada, podien tornar a ser admesos sense haver de pagar dret d’entrada, sempre que haguessin avisat abans la junta. En canvi, els forasters que venien a viure a la vila, tenien tres mesos d’entrada lliure i passats aquests temps havien de fer-se socis per tal de seguir gaudint de l’associació.

Pel que fa a la junta, aquesta estava formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, un comptable i dos vocals. Els càrrecs tenien una durada d’un any i cada mig any es renovava la meitat de la junta.

Segons el seu reglament, La Unión Coral Manlleuense no es podia dissoldre si no hi estaven d’acord les ¾ parts dels seus socis. En cas d’arribar a aquest punt, els fons havien de ser donats a una casa de beneficència de la vila i els mobles i objectes donats a una futura societat del mateix caire.

A causa dels problemes que comportava la guerra civil, La Unió Coral manlleuenca es va dissoldre l’any 1936.

Bibliografia: Xavier Gaja