Anterior Índex Següent

Fundada el 4 d’agost de 1918, estava domiciliada a la plaça Major número 8. (avui més coneguda per la plaça desindicatolicoDalt Vila). La seva finalitat era defensar els obrers en els possibles conflictes del ram tèxtil. El seu president era José Portabella i el secretari Domingo Creus. Els càrrecs eren obligatoris u gratuïts i tenien una durada de 3 anys.

A causa de la seva curta vida, no ha estat possible trobar més documentació sobre l’esmentada associació.

El Sindicat catòlic, es va dissoldre el 20 d’agost de 1922.

Bibliografia: Xavier Gaja