Anterior Índex Següent

Fundada el dia 1 d’agost de 1916, tenia per finalitat la defensa dels ramaders de la vila. En el moment de constituir-se, aquest sindicat ja tenia 47 socis.

La junta directiva que va fundar aquest sindicat estava composta per Josep Prat com a president. Josep Espaulella, vicepresident. Lluis Muntadas, tresorer. Josep Castells, comptable. Lluís Font, secretari. I Josep Espona com a vicesecretari i 5 vocals.

Aquesta entitat va gaudir d’una curta vida ja que el dia 1 d’abril del 1924 va quedar definitivament dissolta.

Bibliografia: Xavier Gaja