Anterior Índex Següent

El 1970 el Grup d’Amics d’Estudis Científics (GAEC) per donar a conèixer les seves activitats crea una publicació que de primer anomena Avencs i Coves i que després titula, definitivament, Recerca.

El primer objectiu d’aquesta publicació va ésser al constituir-se com una mena de butlletí interior per donar a conèixer als membres de GAEC les activitats de les diverses seccions, però a poc a poc anà eixamplant el seu radi, tant en contingut com en difusió.

En l’inici la mida fou variable, però darrerament s’estabilitzà a un format de 24’5×30’5 cm, però seguint un nombre indeterminat de planes.

La redacció i administració era a l’avinguda Diputació, núm. 127 i estava dirigida col·legialment.

Aquesta publicació, tot i la seva modèstia (venia en offset), constituí una experiència interessant i creiem que pel seu caràcter rigorosament científic i per l’ambició de GAEC de no reduir-se al terme de Manlleu no assolí la difusió que hauria assegurat la continuïtat.

Amb el número 27, l’any 1974, fineix la publicació.

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja