Anterior Índex Següent

Era quinzenal, de caràcter informatiu i apareixia el primer i el tercer dissabte de cada mes.

En l’article <<A tots>>, llegíem que aquesta publicació vol fer cultura, que per res tractarà de política i que sortirà a la defensa de les causes justes; ens fa saber que l’escriuen <<un estol de modestos abnegats, joves en sa majoria, sense altres títols ni mèrits que la voluntat i bona fe>>.

El primer número és del 4 de maig del 1918. De setze pàgines a dues columnes. Format: 227×150 mm. La redacció i administració era al carrer del Ter, número 28. Imprès a la Tipografia Balmesiana, carrer de la ciutat, 4, Vic. Director: Joan Campdelacreu.

Subscripció: Manlleu, un any, 2´50pessetes. Fora, un any, 3 pessetes. Número solt, 0,10 pessetes.

A partir del número 12 va sortir amb la mateixa capçalera que havia tingut l’IDEAL MANLLEUENC, si bé canviant el títol.

El seu darrer número fou el 18, del 22 de febrer de 1919.

Biliografia Esteve Gaja i Molist – Història de Manlleu, i Xavier Gaja