Anterior Índex Següent

Fundat el 9 d’octubre de 1930, estava domiciliat al carrer Horta d’en Font 6 1r pis. Tenia com a finalitat la defensa dels interessos dels treballadors en el ram metal·lúrgic. Això indica el fet que els seus associats eren jornalers, fonedors i mecànics. També havia organitzat algun míting per als seus associats. En el moment de la seva creació ja tenia 25 socis d’entre 20 i 48 anys.

Pel que fa a la junta, estava formada per un president, un tresorer, un secretari i dos vocals.

Aquests sindicat va tenir una curta vida. És per aquests motiu que no s’ha pogut trobar més informació detallada sobre l’entitat esmentada.

El Sindicato de Obreros Metalúrgicos es va dissoldre l’11 de juny de 1932.

Bibliografia: Xavier Gaja